Σεμινάρια - Εκπαίδευση

Η επιχείρηση ΤSITSOS σε συνεργασία με τον ιταλικό οίκο Galletti διοργάνωσε την Τετάρτη 25 Απριλίου σεμινάριο στον κεντρικό κλιματισμό με νερό (The hydronic system).
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα στο κτίριο του Πολιτιστικού Οργανισμού Ελευσίνος που βρίσκεται στην οδό Παγκάλου 52, στον 2o όροφο. Το σεμινάριο ήταν προσαρμοσμένο περισσότερο στο επίπεδο των εγκαταστατών - συντηρητών.

Θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Fan coils ( όλων των τύπων).
 • Fan coils διπλής λειτουργίας (στατική και δυναμική).
 • Ψύκτες - αντλίες θερμότητας αέρος-νερού ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ τοποθέτησης.
 • Ψύκτες - αντλίες θερμότητας αέρος-νερού Εξωτερικής τοποθέτησης.
 • Ψύκτες - αντλίες θερμότητας νερού-νερού.
 • Κονβέκτορες στατικής λειτουργίας.
 • Ψύκτες με απομακρυσμένους συμπυκνωτές.
 • Ψύκτες με Inverter.
 • Μονάδα ECHO PLUS για χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας τον χειμώνα.
 • CHILLERS και αντλίες θερμότητας με εφαρμογές στον γεωθερμικό κλιματισμό.
 • Παρουσίαση προγράμματος λογισμικού ERGO για την διαχείριση εγκαταστάσεων κλιματισμού.
 • Παρουσίαση συστήματος LAN για την διαχείριση πολλών ψυκτών.
 • Διαστασιολόγηση συστημάτων γεωθερμίας με χρήση λογισμικού.

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού