Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων

A. Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

 1. CARNOT
 2. OTTO
 3. DIESEL
 4. DUAL
 5. JOULE (BRAYTON)
 6. RANKINE
 7. Συμπιεστών
 8. Ψυκτικό

Β. Λογισμικό στη μετάδοση θερμότητας

Γ. Λογισμικό για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Δ. Λογισμικό:

 • Για θερμοδυναμικές ιδιότητες του νερού
 • Για θερμοδυναμικές ιδιότητες ψυκτικών ρευστών

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού