Φοιτητές ΑΕΝ

Τα περιεχόμενα αυτού του τομέα είναι ανοιχτά μόνο για φοιτητές ΑΕΝ. Αν είστε φοιτητής ΑΕΝ και δεν έχετε κωδικό σύνδεσης επικοινωνήστε μαζί μας.

Animations

Ψυκτικό κύκλο με υπερθέρμανση και υπόψυξη (Διάγραμμα μηχανημάτων και διάγραμμα T-s)

 

Ψυκτικό κύκλο με υπερθέρμανση και υπόψυξη (Διάγραμμα μηχανημάτων και διάγραμμα P-h)

 

Ψυκτικό κύκλο με υπερθέρμανση και υπόψυξη (Διαγράμματα μηχανημάτων, T-s και P-h)

 

Δυνατότητες τετρασωλήνιων αντλιών θερμότητας ολικής ανάκτησης αέρος-νερού

 

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού