Φοιτητές ΑΕΝ

Τα περιεχόμενα αυτού του τομέα είναι ανοιχτά μόνο για φοιτητές ΑΕΝ. Αν είστε φοιτητής ΑΕΝ και δεν έχετε κωδικό σύνδεσης επικοινωνήστε μαζί μας.

Μέθοδοι απόψυξης ψυκτικών κύκλών

 Με προσθήκη ψυκτικών διαγραμμάτων.

 

Διαθέσιμο για τους φοιτητές Α.Ε.Ν.

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού