Άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες

1. Στο περιοδικό ΔΑΥΛΟΣ

 • Τα κατά των 'Ελλήνων αναθέματα' τα οποία περιέρχονται στο Συνοδικόν της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της Ορθοδοξίας.
 • Οι κατά των Ελλήνων ψαλμοί στην 'Παρακλητική' και το 'Τριώδιο'
 • Οι απόψεις των Αποστόλων Πέτρου και Σαούλ 'περί δουλείας'
 • Οι απόψεις του Αποστόλου Σαούλ περί 'παρθενίας και γάμου'
 • Οι απόψεις του Αποστόλου Σαούλ για τις γυναίκες
 • Το όνομα ΓΡΑΙΚΟΣ και η σημασία του

 

2. Στις εφημερίδες ΤΡΟΥΠΙΤΗΣ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

 • Η Ελευσίνα της Αρκαδίας 'ΘΕΛΠΟΥΣΑ'
 • Η Δημήτηρ της Αρκαδίας
 • Δεύτερος φανταστικός διάλογος
 • Εδώ Ελευσίνα
 • Οι Αρκάδες
 • ΔήμητραΔέσποινα Κόρη

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού