Οι Δοξιώτες Αρκάδες Nέο βιβλίο

2850 παροιμίες και καθημερινές εκφράσεις, 120 φωτογραφίες

Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε απο εδώ περισσότερο υλικό.

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού