Τεχνικά Άρθρα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

themata texnologias

Από τον Νικόλαο Γ.Τσίτσο
Ναυπηγό Μηχανολόγο ΕΜΠ
Επίκουρο Καθηγητή ΑΕΝ Ασπροπύργου

Η συντήρηση (service) των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units)

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units)

Περισσότερα...

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού υψηλών θερμοκρασιών δυο κυκλωμάτων συμπίεσης (σύστημα cascade).

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού υψηλών θερμοκρασιών δυο  κυκλωμάτων συμπίεσης (σύστημα cascade).

Περισσότερα...

Γεωθερμικός κλιματισμός - αντλίες θερμότητας εδάφους νερού

Γεωθερμικός κλιματισμός - αντλίες θερμότητας εδάφους  νερού

Περισσότερα...

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού