Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units)

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units)

 

Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units) Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units) Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units) Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units) Αντλίες θερμότητας αέρος-νερού πολλαπλών λειτουργιών (Multifunctional units)

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού