Μελέτες

 • Πρότυπη μελέτη συστήματος κεντρικού κλιματισμού με λεβητοστάσιο και ψυχροστάσιο (λεπτομέρειες ψυχροστασίων),CD.
 • Ψυχροστάσια (λεπτομέρειες για ψύκτες αέρος νερού (chillers) και αντλίες θερμότητας, CD με πραγματικά ψυχροστάσια ).
 • Σχέδια λεβητοστασίων, CD με πραγματικά λεβητοστάσια.
 • Πρότυπη μελέτη συστήματος γεωθερμίας.
 • Πρότυπη μελέτη φωτοβολταϊκού σταθμού, λεπτομέρειες για διαστασιολόγηση συστήματος, CD με εικόνες πραγματικού σταθμού.
 • Σχέδια ελέγχου θερμοκρασίας αέρος σε συστήματα αέρος-αέρος και νερού-αέρος, CD.
 • Σχέδια ελέγχου θερμοκρασίας νερού κολυμβητηρίου.
 • Πρότυπη μελέτη εξαερισμού θέρμανσης και αφύγρανσης κολυμβητηρίου εσωτερικού χώρου, CD και software.
 • Πρότυπη μελέτη εξαερισμού επαγγελματικού χώρου, Software.

 

Λογισμικό

 • Λογισμικό για επίλυση ασκήσεων στα θερμοδυναμικά κύκλα

  1. CARNOT

  2. OTTO

  3. DIESEL

  4. DUAL

  5. JOULE (BRAYTON)

  6. RANKINE

  7. Συμπιεστών

  8. Ψυκτικό

   
 • Γεωθερμικού κλιματισμού
 • κοστολόγησης συστημάτων κλιματισμού